• ALTIN (TL/GR)
  965,18
  % -0,74
 • AMERIKAN DOLARI
  16,2041
  % -0,90
 • € EURO
  17,4198
  % -0,99
 • BIST 100
  %
 • BITCOIN/TL
  460453,661
  % -4,82
 • РУБ RUBLE
  0,2436
  % -2,99
 • ¥ YUAN
  2,4258
  % -0,25
 • £ POUND
  20,5005
  % -0,81
 • ALTIN (TL/GR)
  965,18
  % -0,74
 • $ DOLAR
  16,2041
  % -0,90
 • € EURO
  17,4198
  % -0,99
 • BIST 100
  %
 • BITCOIN
  460453,480
  % -4,82
 • РУБ RUBLE
  0,2436
  % -2,99
 • ¥ YUAN
  2,4258
  % -0,25
 • £ POUND
  20,5005
  % -0,81

TCMB’nin faizleri indirdiği toplantının detayları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın siyaset faizini Yüzde 18’e indirdiği 23 Eylül Para Siyaseti Konseyi toplantısının özeti yayımlandı. TCMB tarafından paylaşılan özetlerde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Enflasyonda son periyotta gözlenen yükselişte; besin ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar üzere arz istikametli ögeler, yönetilen/yönaaveirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri tesirli olmaktadır. Bu tesirlerin arızi ögelerden kaynaklı olduğu değeraaveirilmektedir.

Öteki taraftan, güçlü mali sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üstündeki yavaşlatıcı tesirleri devam etmektedir. Nakdî duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı tesir yapmaya başlamıştır. Ticari kredilerin nominal büyümesi geçmiş yıllar ortalamasının son derece altında seyrederken, kişisel kredilerdeki güçlü seyir ise büyük ölçüde korunmaktadır.

“Bireysel kredilerin ölçülü seyre dönmesi için makroihtiyati siyaset çerçevesi güçaaveirilmiştir”

Bunun yanında, ferdi kredilerin ölçülü seyre dönmesi için makroihtiyati siyaset çerçevesi güçaaveirilmiştir. Bu doğrultuda BDDK’nın kelam konusu kararlarının tesiri takip edilecektir. Heyet, ferdi kredilerin daha ölçülü bir büyüme sergilemesinin, enflasyon görünümü ve dış istikrar üstündeki rizikolari sınırlamak için kıymetli olduğuna dair yaptığı vurguyu korumuştur.

Bu çerçevede, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Şura, para siyasetinin etkileyebildiği talep ögeleri, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik en temellizleri değeraaveirmiştir. Bu çerçevede para siyaseti duruşunda güncellemeye muhtaçlık bulunduğu değeraaveirmesi yapılmış ve siyaset faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar verilmiştir.

“TCMB, enflasyonda Yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir”

Enflasyonun kısa devirde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönaaveirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep istikametli çeşitli ögelerin tesiriyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, süreksiz tesirlerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yine düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki nakdî duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşen temel ve orta vadeli Yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

“Yatırım, üretim ve istihdam artışının daha daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için ülkü yer oluşacaktır”

Global talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, kimi kesimlerdeki arz kısıtları ve nakliyat maliyetlerindeki artış milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Aşikâr başlı ziraî emtia ihracatçısı ülkelerde yaşen temeln iklim şartlarının global besin fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir.

Fiyatlar genel seviyesinde sağlen temelcak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, zıt para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin devam ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yolu ile makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının daha daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için ülkü taban oluşacaktır.

“Gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici mali duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir”

Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üstündeki tesirleri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki olağanlaşma, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz tesirlerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde süreksiz nitelikte olacağını değeraaveirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici mali duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

İçinde bulunduğumuz PPK devrinde gelişen teknolojiyi ülke borçlanma ve pay senedi piyasalarına hudutlu portföy girişleri gözlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde uzun müddetli tahvil faizlerindeki oynaklık ve global finansal şartların seyri gelişen teknolojiyi ülkelere yönelen portföy akımlarına ait rizikolari canlı tutmaktadır.

Kelam konusu rizikolarin Türkiye’ye yönelik portföy akımları ken temellıyla yaratabileceği tesirlerin, yurt dışında yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut düzeyler göz önünealındığında daha sonlu kalabileceği değeraaveirilmektedir.

Para siyaseti duruşu, enflasyon görünümüne yönelik rizikolarin kaynağına, kalıcılığına ve para siyaseti ile ne ölçüde denetim altına alınabileceğine dair değeraaveirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı amacına ulaşılması odağında belirlenecektir.

Bu doğrultuda siyaset duruşu, enflasyon gelişmeleri, enflasyon beklentileri ve bunlar üstünde kısa vadede tesirli olacağı öngörülen süreksiz ögeler da dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa bir vakit içinde tesis edecek ve orta vadeli gayelere ulaşıncaya kadar bunun devamlıliğini sağlayacak bir sıkılık seviyesinde belirlenmeye devam edilecektir.

1,5 sene sonra gelen faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Eylül perşembe günü gerçekleştirdiği Para Siyaseti Konseyi toplantısında siyaset faizini 100 baz puan indirerek Yüzde 18 düzeyine çekmişti. Böylelikle 1,5 senedan sonra birinci faiz indirim kararı alınmış oldu.

Piyasanın beklentisi ise faizlerin Yüzde 19 seviyesinde sabit tutulacağı tarafındaydı. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değeraaveirildiği söz edilirken faizin enflasyon üstünde belirleneceğine dair tabirler çıkarılmıştı.

Eko.Rip