• ALTIN (TL/GR)
  974,40
  % 0,20
 • AMERIKAN DOLARI
  16,3883
  % 0,20
 • € EURO
  17,6132
  % 0,24
 • BIST 100
  %
 • BITCOIN/TL
  473060,621
  % -2,85
 • РУБ RUBLE
  0,2511
  % 0,16
 • ¥ YUAN
  2,4327
  % 0,19
 • £ POUND
  20,6960
  % 0,20
 • ALTIN (TL/GR)
  974,40
  % 0,20
 • $ DOLAR
  16,3883
  % 0,20
 • € EURO
  17,6132
  % 0,24
 • BIST 100
  %
 • BITCOIN
  473060,580
  % -2,85
 • РУБ RUBLE
  0,2511
  % 0,16
 • ¥ YUAN
  2,4327
  % 0,19
 • £ POUND
  20,6960
  % 0,20

Sözcü muharriri Türkmen: 20 Milyarlık akaryakıt kaçakçılığı için harekete geçildi

Türkmen, 7318 sayılı Vergi Yordam Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’na ait 2 Eylül’de Resmî Gazete’de yayınlanan 531 sıra numaralı Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirimi’ne işaret ederek detayları açıkladı.

Akaryakıt bölümüne ait olarak ortaya çıkan vergi kaçakçılığı ve bilhassa uydurma fatura düzenleme mevzularına ait yasa ve bildiri düzenlemeleri şimdilik kâfi görülmekle beraber, uygulamanın önemli bir halde takibi gerekiyor” diyen Türkmen, “Akaryakıt üstündeki vergi yükünün çok yüksek olması, bu kesimde bu vergiyi iç etmek isteyen pek çok aktörün hala ağzını sulandırmaktadır. Vergi oranı yükseldikçe, kayıp ve kaçağın artacağı gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, bu kesimdeki ÖTV’nin makul düzeylere çekilmesi yasal düzenlemelerden daha çok tesirli olacaktır” ihtarında bulundu

Nedim Türkmen’in yazısı şöyle:
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, geçersiz fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta silici yetmez” başlıklı yazılarımı okumuştunuz. Birinci yazımdan 4 gün sonra, Türkiye genelinde “Silici” ismi verilen bir operasyon başlatılmış ve daha sonra 2 defa daha bu operasyon tekrarlanmıştı. Yazılarımda bahsettiğim mevzuat eksiklikleri ve evrak nizamına ait ortaya çıkan konular; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından göz önüne alınarak, hem yasa hem de genel bildiriler ile bu daldaki senelik 20 milyar TL’yi bulan vergi kayıp ve kaçağını önlemek için harekete geçildi.

Bugün sizlere, 01.01.2022 tarihinde evrak nizamına ait olarak bu bölümde uygulamaya geçecek düzenlemeleri ve işlenecek olan kaçakçılık cürümlerinin nasıl cezalandırılacağını, kısaca özetlemeye çalışacağım.

7318 sayılı Vergi Yordam Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu kanun ile; VUK’un “Fatura Nizamı” başlıklı 231’inci unsurunun birinci fıkrasının (5) numaralı bendi değiştirilerek; mal yahut hizmetin nev’i, ölçüsü, fiyatı, meblağı, satışın yapılma formu, faaliyet konusu, bölüm yahut mükellefiyet cinsini farklı ayrı yahut beraber dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme mühletini indirme veya faturanın malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi mecburiliği getirme konusunda ve VUK’un “Yetki” başlıklı yinelenmiş 257’nci hususunun birinci fıkrasına eklenen 8’inci bentle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmişti.

Mevzuya ait olarak, 531 sıra numaralı Vergi Adap Kanunu Genel Bildirisi 02.09.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Bildirime nazaran; ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle fatura aşağıda belirtilen hallerde teslim anında düzenlenecektir.
– 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, hür kullanıcı gibi) kendi ortalarında yapmış oldukları akaryakıt ve LPG tesliminde.

Akaryakıt ve LPG içeren faaliyetlerde kaçakçılık kabahati ve cezalandırma adabı

– Tankerlerle yahut özel nakliye araçları ile taşınmak sureti ile akaryakıt ve LPG otogaz bayii yahut istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki gereksinimlerini karşılamak gayesiyle fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeriyerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde. Akaryakıt ve LPG içeren faaliyetlerde kaçakçılık hatası ve cezalandırma tarzı Vergi Yordam Kanunu’nun “Kaçakçılık Hataları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu hususuna 7318 sayılı Kanun ile eklenen (ç) fıkrasıyla, Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici aygıt mührünü kaldıran, donanım yahut yazılımını değiştiren yahut yetkilendirilmiş olsun veya olmasın ödeme kaydedici aygıtın hafıza ünitelerine, elektronik devre elemanlarına yahut harici donanım yahut yazılımlarla olan temas sistemine veya kayıt dışı satışın engellenmesi için kurulmuş olan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili başka sistemlere fizikî yahut bilişim yolu ile müdahale ederek; gerçekleştirmiş olan satışlara ilişkin mali doküman yahut bilgilerin aygıtta kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıtta kayıt altına alınan bilgileri değiştiren yahut silen, ödeme kaydedici aygıt yahut irtibatlı öbür donanım ve sistemler veya kayıt dışı satışın engellenmesi için kurulmuş olan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili başka sistemler tarafından bakanlığa yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gerekli olan doküman, bilgi yahut bilgilerin iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan biçimde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç seneden beş yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacağı karar altına alınmıştı.

Vergi Tarz Kanunu’nun 359’uncu hususunun (ç) fıkrasında yazılı kabahatlerin işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde; incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından bu tespitlere ait rapor düzenlenecek ve rapor kıymetlendirme kurulunun mütalaasıyla beraber keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir. Öbür taraftan, kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması kaidesi aranmayacak.

 

Eko.Rip